TERMINY  REKOLEKCJI  wakacje i wrzesień 2019

Dom Rekolekcyjny “Wieczernik” MAGDALENKA ul.Słojewskiego 19

Plan spotkań ZFR do czerwca 2019 roku.

Temat spotkań: Budowanie Jedności Małżeńskiej.

Mk 10, 6-9

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Na początku stworzenia Bóg stworzył ludzi, jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało.
Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela”.

 

Zapraszamy małżonków na cykl o jedności stołu, łoża i ołtarza w oparciu o konferencje przygotowane i wygłoszone przez o. Grzegorza Gintera.

W trakcie spotkanie będzie konferencja, indywidualna praca małżonków, dzielenie się i modlitwa, spotkanie będziemy kończyć Eucharystią.

Miejsce spotkań; Magdalenka, Dom Rekolekcyjny.

Początek spotkania o godzinie 16.00

Eucharystia o godzinie 18.00

Terminarz spotkań:

7 kwiecień

12 maj

16 czerwiec

Podajemy terminy spotkań formacyjnych w Magdalence wraz z zasadami zgłaszania się i zasady ochrony danych osobowych TU i TU