Zapraszamy do odsłuchania homilii ze spotkania ojca Grzegorza Gintera SJ. Konferencji nie udało się nagrać, za co przepraszamy.

homilia

Zapraszamy do odsłuchania rekolekcji pt."Meandry miłości" głoszonych przez o.Grzegorza Gintera SJ w dniach 31 marca-2 kwietnia.

Dzień 1 Droga krzyżowa (bez nagrania)

Dzień 2

Dzień 3

Zapraszamy do wysłuchania homilii i konferencji o.Grzegorza Gintera SJ o Ignacjańskim Rachunku Sumienia:

homilia

konferencja cz.I

konferencja cz.II

Zapraszamy do odsłuchania nagrań ze spotkania. Homilię i konferencję głosił o.Grzegorz Ginter SJ.

homilia

konferencja