Zapraszamy do odsłuchania homilii o. Grzegorza Gintera SJ na temat wiary.