Katecheza o pierwszym przykazaniu w życiu małżeńskim i rodzinnym o.Roberta Konika OFM z 16.11.2013

Katecheza wygłoszona na spotkaniu w dniu 26. 01. 2008 roku