Katecheza o pierwszym przykazaniu w życiu małżeńskim i rodzinnym o.Roberta Konika OFM z 16.11.2013

Katechezę o pierwszym przykazaniu w życiu małżeńskim i rodzinnym o.Roberta Konika OFM z 16.11.2013 na można odsłuchać tu: mp3 file s

"Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien..."(Mt 10,37)

Pan Jezus nie jest zazdrosny o miłość naszą do drugiego człowieka, Pan Jezus wie, że jeżeli nie będziemy stawiać Jego na pierwszym miejscu, nie będziemy dążyć przede wszystkim do dobrej relacji z Nim, to również nie będziemy w stanie budować dobrej relacji z drugim człowiekiem. Tylko miłość do Pana Jezusa jest źródłem prawdziwej miłości do siebie samego i do drugiego człowieka. Bez właściwej relacji do Pana Boga nie ma właściwej relacji do drugiego człowieka. Pan Jezus uczy nas prawdziwej i mądrej miłości...