Zapraszamy do odsłuchania katechez:

homilia

konferencja cz.1

konferencja cz.2