Zapraszamy do wysłuchania katechezy o. Grzegorza Gintera SJ pt. : "Odnowić relacje".

Zapraszamy też do modlitwy w tym roku szkolnym za grupę Exodus z Łomianek (parafia św. Małgorzaty DM). Intencja: Prosimy o jedność i miłość w grupie, o wzrost duchowy, formację, o poddanie się prowadzeniu Ducha Świętego w rozwoju charyzmatu grupy.

Za nas w tym roku modli się grupa Oblubienica ze św. Anny. Prosimy, by nasza posługa dla małżeństw była dla nich pomocą w życiu codziennym oraz tworzeniu chrześcijańskiej Rodziny mocnej Bogiem.