Zapraszamy do wysłuchania ostatniej w tym roku szkolnym homilii. Głosi o. Grzegorz Ginter SJ. Homilia jest z dnia 4 czerwca 2017 roku.

homilia