29 września 2012r. (sobota) miało miejsce pierwsze powakacyjne spotkanie małżeństw ZFR i jednocześnie pierwsze spotkanie z nowym opiekunem naszej grupy którym został o. Robert Konik. W nauczaniu podczas Eucharystii o. Robert nawiązał do Święta świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Archanioł Michał (któż jak Bóg) stoczył walkę ze złymi duchami, wspiera ludzi w walce ze złym.

MichalArchaniolArchanioł Gabriel (Bóg jest mocą) jest przekaźnikiem Bożego orędzia, Archanioł Rafał (Bóg uleczy) opiekującego się chorymi i wszystkimi którzy są w drodze. Wszyscy oni trzej dani są ludziom przez Boga do pomocy w osiągnięciu świętości do której wszyscy jesteśmy powołani. Archanioł Michał był szeregowym aniołem ale w decydującym momencie opowiedział się za Bogiem, okazał swoją wierność Bogu.

Bóg wywyższył Michała do rangi Archanioła, który stanął na czele wojsk niebieskich i stoczył zwycięską walkę pokonując szatana i jego siły, strącając go na ziemię. Bóg stwarzając w wielkiej miłości wszystkie istoty zarówno człowieka jak i anioły obdarował je wolną wolą. Bożym pragnieniem jest aby każdy wytrwał w wierności i miłości do Boga i współmałżonka czyli powołaniu  do którego został wezwany. Nie jest to łatwe zadanie ponieważ stale toczymy walkę z niewidzialnym wrogiem.

Wg świadectwa jednego z egzorcystów na pytanie jak jest was wielu, zły duch odpowiedział, że gdyby się stali widzialni na czarno to żaden promyk światła nie przedostałby się na ziemię. Im dłuższy staż wspólnego życia tym więcej napotykamy trudności: żona coraz częściej narzeka a mąż ma więcej wad. Rodzi się zwątpienie, rozgoryczenie i jak tu wytrwać w miłości i wierności?

Nawiązując do Ewangelii (J 1,47-51)  nawet jeśli nie czujemy obecności Boga przy nas, spotykają nas różne trudne doświadczenia to nie znaczy że On tego nie widzi i nie troszczy się o nas. Małżeństwo jest sakramentem nie mniejszym niż kapłaństwo, dlatego Bóg daje nam łaskę wytrwania, posyłając swoich aniołów. Jednak współpraca i zgoda człowieka jest bezwzględnie do tego potrzebna. Wspólna modlitwa małżonków oraz uczestnictwo w sakramentach udzielanych przez kapłanów jest dla nas ratunkiem i sposobem na wierne realizowanie naszego powołania.  

(Autor: o.Robert Konik OFM)