Zapraszamy do wysłuchania ostatniej w tym roku szkolnym homilii. Głosi o. Grzegorz Ginter SJ. Homilia jest z dnia 4 czerwca 2017 roku.

homilia

Zapraszamy do odsłuchania homilii ze spotkania ojca Grzegorza Gintera SJ. Konferencji nie udało się nagrać, za co przepraszamy.

homilia

Zapraszamy do odsłuchania rekolekcji pt."Meandry miłości" głoszonych przez o.Grzegorza Gintera SJ w dniach 31 marca-2 kwietnia.

Dzień 1 Droga krzyżowa (bez nagrania)

Dzień 2

Dzień 3

Zapraszamy do wysłuchania homilii i konferencji o.Grzegorza Gintera SJ o Ignacjańskim Rachunku Sumienia:

homilia

konferencja cz.I

konferencja cz.II